Dự báo thời tiết Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An 30 ngày tới

Hôm nay

27.5°/30.3°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

1.5 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.6°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.32 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.45 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.4°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.6 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.4 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.1°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.59 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.96 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.5°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.06 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.8°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.17 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.1°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.19 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.8°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.79 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.4°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.66 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28.4°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.86 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

28.2°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.93 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.8°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.22 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.7°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.94 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.8°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.51 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.5°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.56 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.4°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.86 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.8°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.94 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.2°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.34 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.3°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.64 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.9°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.81 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.1°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.3°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.9°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.05 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

27.6°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.37 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

27.1°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.37 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27.8°/29.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

4.67 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Quỳnh Lưu bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:37

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.05 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0