Dự báo thời tiết Thị xã Hoàng Mai - Nghệ An 30 ngày tới

Hôm nay

28°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.66 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

27.9°/28.4°

mưa vừa

mưa vừa

37 mm

Mưa

3.51 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

27.8°/28.7°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

3.71 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

27.6°/28.7°

mưa vừa

mưa vừa

46 mm

Mưa

3.03 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.4°/30.4°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

3.27 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.6°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.99 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.74 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.1°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.64 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.39 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.48 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.5 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.1°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.84 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.5°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.74 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.5°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.14 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.8°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

1.99 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.9 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.38 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.37 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.4°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.24 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.5°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.02 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.7°/29.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.42 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.8°/29.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.54 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.8°/28.6°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

5.48 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.3°/27.6°

mưa vừa

mưa vừa

42 mm

Mưa

7.54 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.7°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

6.54 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.8°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

4.17 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29°/32°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.6 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.2°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.65 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.8°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.1 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Thị xã Hoàng Mai bây giờ

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:37

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.3 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0