Dự báo thời tiết Huyện Gia Viễn - Ninh Bình 30 ngày tới

Hôm nay

27.5°/29.3°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

3.17 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.8°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.95 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

29.9°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.44 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

30°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

4.64 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29.4°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

3.72 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.2°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.75 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.43 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.5°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.53 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.8°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.7 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.4°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.33 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.1°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.98 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.85 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28.8°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.87 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

28.9°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.43 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29.1°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.38 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.6°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.92 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.46 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.9°/33°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

4.31 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29.7°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.91 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

29.1°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.32 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

29.8°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

4.21 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

29.8°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.76 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.95 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.3°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.85 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.4°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.58 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

29.4°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.88 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

30°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

4.04 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

29.7°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.08 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

29.9°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Gia Viễn bây giờ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:38

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.941 km

wind

Gió

1.95 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0