Dự báo thời tiết Huyện Hoa Lư - Ninh Bình 30 ngày tới

Hôm nay

27.5°/28.4°

mưa vừa

mưa vừa

37 mm

Mưa

4.89 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

27.1°/28.8°

mưa vừa

mưa vừa

32 mm

Mưa

4.04 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

28°/29.2°

mưa vừa

mưa vừa

40 mm

Mưa

3.71 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.7°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.57 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.3°/32°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.64 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.9°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.24 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.2°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.03 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.2°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.11 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.58 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

30°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.3 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.66 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

29.2°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.81 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.9°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.4°/34.3°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

3.85 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29.6°/35.4°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

3.77 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

30°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.19 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29.7°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

4.94 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.7°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

4.14 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.2°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

5.07 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.8°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.58 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.9°/30.1°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

6.38 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.9°/28.9°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

171 mm

Mưa

8.3 km/h

Gió

992 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.8°/30.4°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

7.94 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.8°/33.5°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.31 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.9°/33.8°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.27 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.9°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.96 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.1°/34.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.35 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.6°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.95 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.4°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

4.08 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Hoa Lư bây giờ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:39

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.47 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0