Dự báo thời tiết Huyện Yên Mô - Ninh Bình 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:27 pm

Gió
2.95 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:28 pm

Gió
2.65 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:28 pm

Gió
2.52 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:29 pm

Gió
2.44 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:29 pm

Gió
3.04 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:30 pm

Gió
3.35 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:30 pm

Gió
2.68 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:30 pm

Gió
3.32 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:31 pm

Gió
3.49 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:31 pm

Gió
3.37 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

Gió
8.31 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

Gió
3.68 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

Gió
2.53 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:33 pm

Gió
3.25 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:33 pm

Gió
1.56 km/h

Thời tiết Huyện Yên Mô hôm nay

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:27

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

84%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.74 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0.15