Dự báo thời tiết Thành Phố Ninh Bình - Ninh Bình 30 ngày tới

Hôm nay

27.9°/28.1°

mưa vừa

mưa vừa

32 mm

Mưa

3.01 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

28°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.57 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.4°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.74 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.3°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.37 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29.7°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.87 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.6°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.84 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.1°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.54 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.8°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

4.09 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

29.9°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.86 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29.2°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.2°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.89 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.2°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.01 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.4°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.41 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29.8°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.11 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.6°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29.3°/34.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

5 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.1°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.6 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.4°/34.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.85 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.9°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.63 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.03 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

29°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.57 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

29.3°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

5.04 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

29.8°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

4.14 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.9°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

4.01 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.9°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.16 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.7°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.96 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.6°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.08 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

29°/29.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.97 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

29°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

4.8 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27.4°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

5.29 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Thành Phố Ninh Bình bây giờ

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:38

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

4.482 km

wind

Gió

2.12 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0