Dự báo thời tiết Huyện Ninh Sơn - Ninh Thuận 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:04 pm

Gió
6.69 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:04 pm

Gió
5.5 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:04 pm

Gió
5.07 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:05 pm

Gió
4.36 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:05 pm

Gió
5.31 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:05 pm

Gió
6.62 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:05 pm

Gió
6.62 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:06 pm

Gió
6.63 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:06 pm

Gió
7.41 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:06 pm

Gió
8.76 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:07 pm

Gió
9.39 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:07 pm

Gió
9.39 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:07 pm

Gió
8.24 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:07 pm

Gió
6.45 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:08 pm

Gió
6.21 km/h

Thời tiết Huyện Ninh Sơn hôm nay

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

74%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.15 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0