Dự báo thời tiết Huyện Thuận Bắc - Ninh Thuận 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:03 pm

Gió
3.25 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:03 pm

Gió
5.6 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:03 pm

Gió
6.85 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:03 pm

Gió
6.08 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:04 pm

Gió
5.01 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:04 pm

Gió
4.7 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:04 pm

Gió
4.26 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:05 pm

Gió
4.96 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:05 pm

Gió
6.11 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:05 pm

Gió
6.22 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:05 pm

Gió
6.29 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:06 pm

Gió
6.28 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:06 pm

Gió
6.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:06 pm

Gió
6.18 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:07 pm

Gió
6.14 km/h

Thời tiết Huyện Thuận Bắc hôm nay

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:03

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

83%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.93 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0