Dự báo thời tiết Huyện Tam Nông - Phú Thọ 30 ngày tới

Hôm nay

26.2°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.56 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

26.1°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.7 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

26.6°/29.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.86 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

27°/29°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

1.61 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.5°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.46 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.28 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.4°/34.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.67 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.2°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

3.36 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

22 mm

Mưa

1.77 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.7°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.6°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.52 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.4°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.82 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.3°/31.9°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

2.03 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.6°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.7°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.55 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.9°/36.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

3.06 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.4°/37.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

2.07 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.8°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.52 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27°/34.2°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

2.2 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.3°/34.1°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

1.89 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28°/31.8°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.4°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.26 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.29 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26.2°/27.4°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

162 mm

Mưa

5.19 km/h

Gió

994 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26°/29.4°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

93 mm

Mưa

4.34 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.9°/36.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.15 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.3°/36.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28°/37.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.84 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.2°/35.1°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

2.48 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.9°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

1.45 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Tam Nông bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:44

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.67 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0