Dự báo thời tiết Huyện Tân Sơn - Phú Thọ 30 ngày tới

Hôm nay

26.6°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

26.6°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.46 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

26.5°/28.3°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

1.71 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.9°/29.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.26 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.2°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.08 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.6°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.46 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27.9°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

23 mm

Mưa

1.67 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

1.9 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.2°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.42 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.3°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.12 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.3°/32°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

3.03 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.2°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

1.91 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.4°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.85 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27°/36.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.6°/37.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.57 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.7°/35.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.92 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27°/35°

mưa vừa

mưa vừa

12 mm

Mưa

1.9 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.2°/34.6°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

2.09 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.1°/32°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

2.66 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.7°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.5°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.69 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26.6°/27°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

161 mm

Mưa

4.29 km/h

Gió

994 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26.7°/29.8°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

92 mm

Mưa

4.64 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.7°/37°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.05 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.7°/36.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

2.49 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28°/37.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27°/35.2°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

2.28 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.1°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

1.45 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26.1°/31.1°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

3.01 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Tân Sơn bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:44

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.23 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0