Dự báo thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:16 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 32°/27° Lượng mưa: 36 mm Gió: 2.07 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 88%
Mặt trời mọc: 5:16 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 21 mm Gió: 3.28 km/h Sáng/tối: 27°/26°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 88%
Mặt trời mọc: 5:16 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 28°/26° Lượng mưa: 16 mm Gió: 1.68 km/h Sáng/tối: 25°/27°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 85%
Mặt trời mọc: 5:16 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 13 mm Gió: 2.3 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 92%
Mặt trời mọc: 5:16 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 33°/27° Lượng mưa: 13 mm Gió: 2.72 km/h Sáng/tối: 27°/29°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 79%
Mặt trời mọc: 5:16 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 25 mm Gió: 1.93 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 87%
Mặt trời mọc: 5:16 am Mặt trời lặn: 6:39 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 61 mm Gió: 2.38 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 92%
Mặt trời mọc: 5:16 am Mặt trời lặn: 6:39 pm
Ngày/đêm: 26°/23° Lượng mưa: 63 mm Gió: 3.26 km/h Sáng/tối: 25°/24°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:16 am Mặt trời lặn: 6:40 pm
Ngày/đêm: 26°/25° Lượng mưa: 18 mm Gió: 2.38 km/h Sáng/tối: 23°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:16 am Mặt trời lặn: 6:40 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 4 mm Gió: 1.85 km/h Sáng/tối: 25°/27°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 78%

Thời tiết Thị xã Phú Thọ lúc này

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:36

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.58 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0