Dự báo thời tiết Huyện Phú Hoà - Phú Yên 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:05 pm

Gió
5.12 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:05 pm

Gió
4.12 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:06 pm

Gió
4.12 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:06 pm

Gió
4.01 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:06 pm

Gió
4.91 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:07 pm

Gió
4.99 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:07 pm

Gió
4.99 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:07 pm

Gió
5.14 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:07 pm

Gió
5.63 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:08 pm

Gió
6.46 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:08 pm

Gió
7.15 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:08 pm

Gió
7.15 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:09 pm

Gió
6.44 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:09 pm

Gió
5.64 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:09 pm

Gió
5.47 km/h

Thời tiết Huyện Phú Hoà hôm nay

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

82%

áp suất

Áp suất

1004 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.35 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0