Dự báo thời tiết Huyện Sơn Hòa - Phú Yên 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:04 pm

Gió
3.58 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:04 pm

Gió
4.64 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:04 pm

Gió
5.26 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:05 pm

Gió
5.26 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:05 pm

Gió
3.85 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:05 pm

Gió
4.15 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:06 pm

Gió
4.33 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:06 pm

Gió
4.58 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:06 pm

Gió
5.07 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:07 pm

Gió
5.35 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:07 pm

Gió
5.35 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:07 pm

Gió
5.31 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:07 pm

Gió
5.24 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:08 pm

Gió
5.24 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:08 pm

Gió
4.92 km/h

Thời tiết Huyện Sơn Hòa hôm nay

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

69%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.22 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

1.13