Dự báo thời tiết Quảng Bình 30 ngày tới

Hôm nay

28°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.83 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.8°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.6 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.7°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.49 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.4°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.03 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.1°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.03 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.7°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.08 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.3°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.28 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.9°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.28 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.11 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.2°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.64 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.2°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.56 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.8°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.66 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.5°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.29 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28.2°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.62 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

28.3°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.95 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.6°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.74 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

5.74 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.1°/31.2°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

5.23 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.3 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.3°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.3 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.5°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.03 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.7°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

5.32 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.7°/29.5°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

5.19 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.1°/31.4°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

4.49 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.6°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.22 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.39 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.6°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.72 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

27.4°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.51 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

27.1°/33.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.64 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.4°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.61 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Quảng Bình bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:31

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.18 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0