Dự báo thời tiết Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

Gió
4.68 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

Gió
3.22 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

Gió
3.26 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

Gió
4.93 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

Gió
4.93 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

Gió
4.51 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:26 pm

Gió
4.07 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:26 pm

Gió
4.13 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:26 pm

Gió
3.47 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:27 pm

Gió
2.14 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:27 pm

Gió
2.63 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:27 pm

Gió
2.68 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:28 pm

Gió
3.77 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:28 pm

Gió
4.54 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:28 pm

Gió
5.02 km/h

Thời tiết Huyện Lệ Thủy hôm nay

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:24

nhiệt độ

Thấp/Cao

29°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

75%

áp suất

Áp suất

1003 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.48 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0