Dự báo thời tiết Huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

Gió
4.68 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

Gió
3.22 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

Gió
3.26 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

Gió
4.93 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

Gió
4.93 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

Gió
4.51 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:26 pm

Gió
4.07 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:26 pm

Gió
4.13 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:26 pm

Gió
3.47 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:27 pm

Gió
2.14 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:27 pm

Gió
2.63 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:27 pm

Gió
2.68 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:28 pm

Gió
3.77 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:28 pm

Gió
4.54 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:28 pm

Gió
5.02 km/h

Thời tiết Huyện Tuyên Hóa hôm nay

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:24

nhiệt độ

Thấp/Cao

29°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

70%

áp suất

Áp suất

1001 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.25 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0