Dự báo thời tiết Quảng Nam 30 ngày tới

Hôm nay

27°/29.1°

mưa vừa

mưa vừa

44 mm

Mưa

3.73 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

27.6°/28.5°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

3.29 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

27.3°/28.3°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

3.39 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

27.8°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.96 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.8°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.5°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.15 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.52 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.1°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.57 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.5°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.04 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.7°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.6 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.2°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.19 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.1°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.4°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.88 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.7°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.8 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.9°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.08 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.4°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.92 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28.5°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.27 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

28.8°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.75 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.2°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

5.75 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.4°/31.5°

mây đen u ám

mây đen u ám

0 mm

Mưa

5.63 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.9°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.23 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.1°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.32 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

6.23 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.3°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

6.23 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28°/31.4°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

5 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28°/34.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.9 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.4°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.79 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27.1°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.19 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:12 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.9°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.49 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:12 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.9°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.56 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:11 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Quảng Nam bây giờ

mưa cường độ nặng

24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:20

Thấp/Cao

24°

/

25°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.016 km

wind

Gió

2.5 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0