Dự báo thời tiết Hội An - Quảng Nam 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:13 pm

Gió
3.08 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:13 pm

Gió
2.58 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:13 pm

Gió
3.07 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
3.71 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
4.01 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
4.45 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
4.29 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
4.29 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
3.15 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:16 pm

Gió
3.98 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:16 pm

Gió
4.6 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:16 pm

Gió
4.35 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:16 pm

Gió
4.35 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:17 pm

Gió
4.55 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:17 pm

Gió
4.52 km/h

Thời tiết Hội An hôm nay

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

73%

áp suất

Áp suất

1001 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.66 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0