Dự báo thời tiết Huyện Đại Lộc - Quảng Nam 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:13 pm

Gió
2.58 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:13 pm

Gió
3.07 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
3.71 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
4.01 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
4.45 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
4.29 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
4.29 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
3.15 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:16 pm

Gió
3.98 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:16 pm

Gió
4.6 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:16 pm

Gió
4.35 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:16 pm

Gió
4.35 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:17 pm

Gió
4.55 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:17 pm

Gió
4.52 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:17 pm

Gió
4.39 km/h

Thời tiết Huyện Đại Lộc hôm nay

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

83%

áp suất

Áp suất

1003 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.7 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0