Dự báo thời tiết Huyện Đông Giang - Quảng Nam 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:11 pm

Gió
4.21 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:12 pm

Gió
4.21 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:12 pm

Gió
4.42 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:12 pm

Gió
4.16 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:13 pm

Gió
3.58 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:13 pm

Gió
2.88 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:13 pm

Gió
3.84 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
3.84 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
3.55 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
3.52 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
3.71 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
2.29 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
3.98 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:16 pm

Gió
4.62 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:16 pm

Gió
4.68 km/h

Thời tiết Huyện Đông Giang hôm nay

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

91%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.48 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0.21