Dự báo thời tiết Huyện Nam Trà My - Quảng Nam 15 ngày tới

mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:10 pm

Gió
1.82 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:10 pm

Gió
2.63 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:10 pm

Gió
3.07 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:11 pm

Gió
3.49 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:11 pm

Gió
3.3 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:11 pm

Gió
3.3 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:12 pm

Gió
3.49 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:12 pm

Gió
3.58 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:12 pm

Gió
4.34 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:13 pm

Gió
4.34 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:13 pm

Gió
3.71 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:13 pm

Gió
6.31 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
4.47 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
4.31 km/h
mưa cường độ nặng . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
3.12 km/h

Thời tiết Huyện Nam Trà My hôm nay

mưa cường độ nặng

25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.89 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0