Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 30 ngày tới

Hôm nay

27.1°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.86 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.6°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.02 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.5°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.54 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.3°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.26 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.5°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.04 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27.4°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.31 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.6°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.31 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.6°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.38 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.08 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.7°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.15 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27°/29.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.98 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.7°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.56 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.6°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.86 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.8°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.66 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.4°/29.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.26 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.9°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

5.88 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.7°/31.7°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

5.88 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.5°/31.1°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

4.91 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28°/31.6°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.86 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29°/33.1°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.9 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.2°/32.9°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.86 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:12 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.7°/33°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

5.22 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:12 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.5°/33.6°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.48 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:11 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.8°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.83 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:11 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27.9°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.47 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:11 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.7°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.47 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:10 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.9°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.46 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:10 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

27.8°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.63 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:09 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

27.7°/34.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.79 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:08 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27.1°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.43 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:08 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Quảng Ngãi bây giờ

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:18

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.95 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0