Dự báo thời tiết Huyện Minh Long - Quảng Ngãi 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:11 pm

Gió
3.14 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:11 pm

Gió
2.8 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:11 pm

Gió
3.16 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:12 pm

Gió
3.53 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:12 pm

Gió
4.24 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:12 pm

Gió
4.24 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:12 pm

Gió
4.49 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:13 pm

Gió
4.49 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:13 pm

Gió
3.8 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:13 pm

Gió
4.3 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
5.13 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
4.81 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
4.81 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
4.73 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
4.65 km/h

Thời tiết Huyện Minh Long hôm nay

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

85%

áp suất

Áp suất

1004 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.8 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0