Dự báo thời tiết Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:09 pm

Gió
4.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:10 pm

Gió
4.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:10 pm

Gió
4.52 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:10 pm

Gió
4.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:11 pm

Gió
3.63 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:11 pm

Gió
3.35 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:11 pm

Gió
4.15 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:12 pm

Gió
4.15 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:12 pm

Gió
3.83 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:12 pm

Gió
4.15 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:12 pm

Gió
4.15 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:13 pm

Gió
2.97 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:13 pm

Gió
3.77 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:13 pm

Gió
3.83 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
4.79 km/h

Thời tiết Huyện Sơn Tịnh hôm nay

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

87%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.49 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0.23