Dự báo thời tiết Quảng Ninh 30 ngày tới

Hôm nay

27.9°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

3.94 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:18 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.3°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

24 mm

Mưa

6.07 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:18 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.4°/30°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

6.07 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29°/30.2°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

5.07 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.2°/30.5°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

4.7 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.1°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

4.03 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29.5°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

3.52 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

29.1°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.39 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.3°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.75 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.5°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.01 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.2°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.91 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29.5°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

3.22 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29.2°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

3.93 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.8°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

4.74 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

30°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

5.43 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.8°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

6.06 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.2°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

5.67 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.3°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

5 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29.9°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

5.2 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

30°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

5.43 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

29.9°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

5.45 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

29.4°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.5 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29.1°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.18 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.6°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.86 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.2°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.25 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

29.5°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

4.26 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

29.1°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

4.5 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

30°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.51 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

29.8°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.7 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

29.9°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.66 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Quảng Ninh bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:34

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

4.713 km

wind

Gió

3.75 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0