Dự báo thời tiết Huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh 30 ngày tới

Hôm nay

28°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

23 mm

Mưa

4.94 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:18 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.8°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

24 mm

Mưa

6.77 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:18 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.4°/30.2°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

7.07 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29.1°/30.9°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

5.87 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.7°/30.8°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

5.6 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.9°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

4.23 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29.7°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

4.12 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

29.5°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.49 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.9°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.55 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.8°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.91 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

29°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

3.51 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29.3°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

4.22 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29.5°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

3.93 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.5°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

5.04 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29.7°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

5.43 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

6.06 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.5°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

5.67 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.9°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

5.5 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29.4°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

5.7 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

29.8°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

5.93 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

29.3°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

6.45 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

29°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

5.1 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29.8°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.68 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.5°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.06 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

30°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

4.65 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

29.6°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

4.56 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

29.6°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

4.6 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

29.4°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.81 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

29.5°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.1 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

29.6°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.96 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Ba Chẽ bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:34

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

5.095 km

wind

Gió

4.22 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0