Dự báo thời tiết Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:26 pm
Ngày/đêm: 29°/28° Lượng mưa: 29 mm Gió: 7.28 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:26 pm
Ngày/đêm: 29°/28° Lượng mưa: 3 mm Gió: 5.57 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 81%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:27 pm
Ngày/đêm: 29°/28° Lượng mưa: 27 mm Gió: 3.55 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1000 hPa Độ ẩm: 88%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:27 pm
Ngày/đêm: 28°/27° Lượng mưa: 55 mm Gió: 3.68 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1002 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:28 pm
Ngày/đêm: 28°/27° Lượng mưa: 45 mm Gió: 3.48 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:28 pm
Ngày/đêm: 28°/28° Lượng mưa: 55 mm Gió: 4.06 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 92%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:28 pm
Ngày/đêm: 29°/28° Lượng mưa: 20 mm Gió: 4.34 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:29 pm
Ngày/đêm: 29°/28° Lượng mưa: 26 mm Gió: 4.78 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:29 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 19 mm Gió: 4.69 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:08 am Mặt trời lặn: 6:30 pm
Ngày/đêm: 24°/24° Lượng mưa: 11 mm Gió: 7.12 km/h Sáng/tối: 24°/24°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 91%

Thời tiết Huyện Tiên Yên lúc này

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:26

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.23 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.35