Dự báo thời tiết Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:28 pm

Gió
3.1 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:28 pm

Gió
4.36 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:28 pm

Gió
4.13 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:29 pm

Gió
4.31 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:29 pm

Gió
5.68 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:30 pm

Gió
4.17 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:30 pm

Gió
3.21 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:30 pm

Gió
5.51 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:31 pm

Gió
6.06 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:31 pm

Gió
4.17 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:31 pm

Gió
3.98 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:32 pm

Gió
2.16 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:32 pm

Gió
2.16 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:32 pm

Gió
3.62 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:33 pm

Gió
4 km/h

Thời tiết Huyện Vân Đồn hôm nay

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:08/18:28

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0