Dự báo thời tiết Uông Bí - Quảng Ninh 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:26 pm

Gió
6.58 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:26 pm

Gió
4.77 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:27 pm

Gió
3.15 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:27 pm

Gió
3.48 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:28 pm

Gió
3.48 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:28 pm

Gió
3.46 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:28 pm

Gió
4.24 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:29 pm

Gió
4.68 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:29 pm

Gió
4.29 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:30 pm

Gió
6.12 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:30 pm

Gió
6.12 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:30 pm

Gió
5.12 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:31 pm

Gió
5.07 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:31 pm

Gió
5.09 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:31 pm

Gió
4.63 km/h

Thời tiết Uông Bí hôm nay

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:26

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.23 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0.35