Dự báo thời tiết Quảng Trị 30 ngày tới

Hôm nay

26.9°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.09 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

26.6°/27°

mưa vừa

mưa vừa

49 mm

Mưa

2.29 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

26.5°/27.9°

mưa vừa

mưa vừa

68 mm

Mưa

1.39 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

26.2°/27.7°

mưa vừa

mưa vừa

49 mm

Mưa

1.89 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.5°/34.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.8°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.92 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.25 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.5°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

3.74 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27.6°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

2.98 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.4°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.58 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.8°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.11 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.6°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.4 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.72 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.67 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.3°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.44 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.4°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.09 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.3°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.64 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

28°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.13 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28°/29.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.32 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.3°/31.5°

mây đen u ám

mây đen u ám

0 mm

Mưa

5.32 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.6°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28°/29.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.26 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.7°/27.6°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

5.8 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26.8°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

6.37 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.8°/33°

mây đen u ám

mây đen u ám

0 mm

Mưa

4.53 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.5°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

3.3 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.9°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

3.73 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27.5°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

4.05 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29°/31.5°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

4.13 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27°/31°

mây đen u ám

mây đen u ám

0 mm

Mưa

3.97 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Quảng Trị bây giờ

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:28

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.42 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0