Dự báo thời tiết Đông Hà - Quảng Trị 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:19 pm

Gió
2.98 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:20 pm

Gió
3.45 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:20 pm

Gió
3.74 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:20 pm

Gió
3.54 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:21 pm

Gió
3.27 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:21 pm

Gió
2.71 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:21 pm

Gió
2.63 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:22 pm

Gió
2.8 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:22 pm

Gió
3.01 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:22 pm

Gió
2.7 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:23 pm

Gió
2.97 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:23 pm

Gió
0.79 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:23 pm

Gió
3.18 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

Gió
3.18 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

Gió
3.68 km/h

Thời tiết Đông Hà hôm nay

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

84%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.93 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

1.13