Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:21 pm

Gió
4.02 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:21 pm

Gió
2.5 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:21 pm

Gió
2.92 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:22 pm

Gió
4.25 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:22 pm

Gió
4.25 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:22 pm

Gió
4.05 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:23 pm

Gió
3.84 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:23 pm

Gió
3.84 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:23 pm

Gió
3.38 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

Gió
2.57 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

Gió
1.57 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:24 pm

Gió
2.97 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

Gió
3.52 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

Gió
4.08 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:25 pm

Gió
4.38 km/h

Thời tiết Huyện Vĩnh Linh hôm nay

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:21

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

79%

áp suất

Áp suất

1003 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.35 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0