Dự báo thời tiết Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:10 pm

Gió
3.88 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:10 pm

Gió
2.71 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
3.95 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
4.28 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
3.37 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
3.34 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:12 pm

Gió
3.28 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:12 pm

Gió
5.25 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:12 pm

Gió
4.17 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:12 pm

Gió
2.82 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
4.85 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
7.16 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
6.82 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
7.21 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
7.21 km/h

Thời tiết Huyện Cù Lao Dung hôm nay

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

79%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.16 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0