Dự báo thời tiết Huyện Trần Đề - Sóc Trăng 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:10 pm

Gió
4.18 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:10 pm

Gió
2.93 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
2.98 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
3.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
3.19 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:11 pm

Gió
3.86 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:12 pm

Gió
3.65 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:12 pm

Gió
4.23 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:12 pm

Gió
3.81 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:12 pm

Gió
3.87 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
3.53 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
3.34 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
3.29 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
3.24 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
3.6 km/h

Thời tiết Huyện Trần Đề hôm nay

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

81%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.91 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0