Dự báo thời tiết Thị xã Vĩnh Châu - Sóc Trăng 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:12 pm

Gió
5.2 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
5.28 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
3.37 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
3.11 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
4.62 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
5.65 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:14 pm

Gió
6.65 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
9.16 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
9.32 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
9.04 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
9.6 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
8.82 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:16 pm

Gió
6.09 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:16 pm

Gió
4.91 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:16 pm

Gió
3.19 km/h

Thời tiết Thị xã Vĩnh Châu hôm nay

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

83%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.92 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0