Dự báo thời tiết Sơn La 30 ngày tới

Hôm nay

23.4°/29.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

2.73 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

24.9°/29.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.27 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

24°/28.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.63 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

23°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

1.97 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

23.6°/28.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.97 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

23.8°/27.1°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

1.73 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

23.8°/28.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.94 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

23.6°/27.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

1.94 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

23.1°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.41 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

23.2°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

0.99 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

24.2°/28.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.22 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

23.8°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.49 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

24°/28.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

0.91 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

23.5°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

0.97 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

23.4°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.48 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

24.2°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.34 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

24.2°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

24.9°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.12 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

24.5°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.11 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

23.6°/28.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.11 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

24.5°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.27 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

24°/28.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.11 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

23.9°/28.4°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

1.84 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

23.7°/27.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.5 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

23.7°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.18 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

23.1°/28.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.7 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

23.9°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

1.49 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

23.7°/27.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

1.49 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

23.4°/29.8°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

47 mm

Mưa

1.47 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

23.1°/25.7°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

86 mm

Mưa

1.47 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

99%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Sơn La bây giờ

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:49

Thấp/Cao

21°

/

31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.91 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0