31 °
C
Mặt trời mọc: 05:22
Mặt trời lặn: 18:48
mây đen u ám

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
0.66 Km/h
1000hPa
65%

Hôm nay

mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/32.8°
 • Lượng mưa
  6.1 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.5%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/24.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.1°/30.3°
 • wind
  Gió
  1.38 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:48

Ngày mai

mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.6°/34.8°
 • Lượng mưa
  2.42 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.5%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.6°/25.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.7°/29°
 • wind
  Gió
  0.89 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:49