Dự báo thời tiết Huyện Mộc Châu - Sơn La 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:24 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 29°/20° Lượng mưa: 4 mm Gió: 2.85 km/h Sáng/tối: 21°/25°
Áp suất: 1009 hPa Độ ẩm: 49%
Mặt trời mọc: 5:23 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 31°/21° Lượng mưa: 2 mm Gió: 3.28 km/h Sáng/tối: 22°/26°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 49%
Mặt trời mọc: 5:23 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 32°/22° Lượng mưa: 2 mm Gió: 3.19 km/h Sáng/tối: 23°/26°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 47%
Mặt trời mọc: 5:23 am Mặt trời lặn: 6:39 pm
Ngày/đêm: 31°/23° Lượng mưa: 13 mm Gió: 2.22 km/h Sáng/tối: 23°/25°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 58%
Mặt trời mọc: 5:23 am Mặt trời lặn: 6:39 pm
Ngày/đêm: 26°/23° Lượng mưa: 19 mm Gió: 2.52 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 92%
Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:40 pm
Ngày/đêm: 28°/24° Lượng mưa: 8 mm Gió: 2.97 km/h Sáng/tối: 23°/26°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 83%
Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:40 pm
Ngày/đêm: 28°/24° Lượng mưa: 10 mm Gió: 2.72 km/h Sáng/tối: 23°/26°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:41 pm
Ngày/đêm: 29°/24° Lượng mưa: 10 mm Gió: 3 km/h Sáng/tối: 24°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 88%
Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:41 pm
Ngày/đêm: 29°/24° Lượng mưa: 11 mm Gió: 2.09 km/h Sáng/tối: 24°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 87%
Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:41 pm
Ngày/đêm: 30°/24° Lượng mưa: 15 mm Gió: 1.61 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 80%

Thời tiết Huyện Mộc Châu lúc này

mây cụm

20°

mây cụm

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:38

Thấp/Cao

20°

/

33°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.38 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0