Dự báo thời tiết Huyện Phù Yên - Sơn La 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:41 pm

Gió
1.7 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:42 pm

Gió
1.6 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:42 pm

Gió
1.84 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:43 pm

Gió
2.34 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:43 pm

Gió
2.28 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:43 pm

Gió
1.72 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:44 pm

Gió
1.5 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:44 pm

Gió
1.81 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:45 pm

Gió
1.96 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:45 pm

Gió
2.44 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:45 pm

Gió
2.42 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:46 pm

Gió
3.1 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:46 pm

Gió
1.9 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:46 pm

Gió
2.09 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:47 pm

Gió
1.87 km/h

Thời tiết Huyện Phù Yên hôm nay

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

93%

áp suất

Áp suất

1003 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.8 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0