Dự báo thời tiết Huyện Sông Mã - Sơn La 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:41 pm
Ngày/đêm: 30°/25° Lượng mưa: 16 mm Gió: 2.4 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 80%
Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:42 pm
Ngày/đêm: 27°/23° Lượng mưa: 24 mm Gió: 2.2 km/h Sáng/tối: 25°/25°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 92%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:42 pm
Ngày/đêm: 26°/24° Lượng mưa: 20 mm Gió: 2.24 km/h Sáng/tối: 23°/24°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 87%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:43 pm
Ngày/đêm: 26°/23° Lượng mưa: 22 mm Gió: 2.84 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 95%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:43 pm
Ngày/đêm: 30°/24° Lượng mưa: 7 mm Gió: 3.18 km/h Sáng/tối: 23°/26°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 74%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:43 pm
Ngày/đêm: 26°/24° Lượng mưa: 14 mm Gió: 2.12 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 95%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:44 pm
Ngày/đêm: 28°/23° Lượng mưa: 18 mm Gió: 2 km/h Sáng/tối: 23°/25°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:44 pm
Ngày/đêm: 25°/22° Lượng mưa: 40 mm Gió: 2.71 km/h Sáng/tối: 23°/23°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:45 pm
Ngày/đêm: 25°/22° Lượng mưa: 13 mm Gió: 2.76 km/h Sáng/tối: 21°/24°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 75%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:45 pm
Ngày/đêm: 26°/23° Lượng mưa: 4 mm Gió: 3.44 km/h Sáng/tối: 22°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 76%

Thời tiết Huyện Sông Mã lúc này

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:41

Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.12 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0