Dự báo thời tiết Huyện Sốp Cộp - Sơn La 30 ngày tới

Hôm nay

25°/28.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.02 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

23.2°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.44 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

56%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

23.9°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.11 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

23.4°/26°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

23.6°/28.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.29 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

24°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.78 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

25°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.04 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

23.2°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

58%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

23.9°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.54 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

24.1°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

1.95 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

24.6°/28.6°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

1.38 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

24.5°/28.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

1.69 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

24.8°/28.6°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

2.03 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

24.7°/27.2°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

1.63 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

23.2°/27.8°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

1.56 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

23.4°/36°

mưa vừa

mưa vừa

11 mm

Mưa

1.96 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

46%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

23.9°/35.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

50%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

24°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.95 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

24.5°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.16 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

24.8°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.25 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

24.2°/26.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.76 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

23.6°/28.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.45 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

24.1°/28.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

24.1°/26.2°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

89 mm

Mưa

4.24 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

22.5°/24.2°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

150 mm

Mưa

5.05 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

22.1°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.42 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

53%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

23°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.13 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

50%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

24.3°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.33 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

53%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

25°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.45 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

23.5°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.04 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Sốp Cộp bây giờ

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:49

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.25 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0