Dự báo thời tiết Huyện Thuận Châu - Sơn La 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:40 pm
Ngày/đêm: 25°/23° Lượng mưa: 17 mm Gió: 2.73 km/h Sáng/tối: 23°/24°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 96%
Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:40 pm
Ngày/đêm: 30°/24° Lượng mưa: 4 mm Gió: 3.01 km/h Sáng/tối: 23°/27°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 65%
Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:41 pm
Ngày/đêm: 31°/24° Lượng mưa: 16 mm Gió: 2.66 km/h Sáng/tối: 24°/26°
Áp suất: 1002 hPa Độ ẩm: 68%
Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:41 pm
Ngày/đêm: 28°/25° Lượng mưa: 15 mm Gió: 2.08 km/h Sáng/tối: 24°/26°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:41 pm
Ngày/đêm: 29°/24° Lượng mưa: 20 mm Gió: 1.84 km/h Sáng/tối: 25°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:22 am Mặt trời lặn: 6:42 pm
Ngày/đêm: 29°/24° Lượng mưa: 13 mm Gió: 1.49 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:42 pm
Ngày/đêm: 27°/24° Lượng mưa: 14 mm Gió: 1.64 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:43 pm
Ngày/đêm: 27°/24° Lượng mưa: 22 mm Gió: 1.49 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:43 pm
Ngày/đêm: 27°/24° Lượng mưa: 25 mm Gió: 1.89 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:21 am Mặt trời lặn: 6:43 pm
Ngày/đêm: 25°/22° Lượng mưa: 17 mm Gió: 1.98 km/h Sáng/tối: 23°/24°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 85%

Thời tiết Huyện Thuận Châu lúc này

mưa nhẹ

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:40

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

8.748 km

wind

Gió

0.68 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.02