Dự báo thời tiết Huyện Yên Châu - Sơn La 30 ngày tới

Hôm nay

23.7°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.75 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

52%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

24.7°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.66 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

24.7°/28.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.58 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

24.6°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

23 mm

Mưa

1.62 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

23.9°/27.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

23 mm

Mưa

2.12 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

23.2°/26.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

23.1°/26.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.84 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

23.6°/30°

mưa vừa

mưa vừa

12 mm

Mưa

1.5 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

23.5°/27.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.74 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

23.6°/28.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.29 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

23.4°/28.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.55 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

23.8°/28.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.05 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

23.6°/28.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.15 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

23.6°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

23.6°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.23 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

23.4°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.54 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

23.2°/27.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.07 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

23.9°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.39 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

23.1°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.9 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

24°/28.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.93 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

24°/27.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.81 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

23.6°/27.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.6 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

23°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.85 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

23.8°/28.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.14 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

24°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.11 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

24°/28.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.61 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

23.6°/27°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.17 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

23°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.99 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

23.2°/27°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.79 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

23.7°/27.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.15 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Yên Châu bây giờ

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:48

Thấp/Cao

22°

/

29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.99 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0