Dự báo thời tiết Thành Phố Sơn La - Sơn La 30 ngày tới

Hôm nay

23.9°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.84 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

56%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

23.2°/29.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.41 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

23.7°/26°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.7 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

23.8°/28.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.89 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

23.1°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.08 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

24.2°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.44 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

23.7°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.44 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

58%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

23.6°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.84 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

24.1°/29.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

1.65 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

24.3°/28.7°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

1.78 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

24.6°/28.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

1.39 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

24.7°/28.4°

mưa vừa

mưa vừa

31 mm

Mưa

1.83 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

24.9°/27.4°

mưa vừa

mưa vừa

31 mm

Mưa

1.23 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

23.1°/27.3°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

1.46 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

23.6°/35.1°

mưa vừa

mưa vừa

11 mm

Mưa

1.66 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

46%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

23.7°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

50%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

24.6°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.95 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

24.7°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.16 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

24.1°/28.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.75 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

24.6°/26.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.26 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

23.9°/28.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.45 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

24.2°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.28 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

24.1°/26.1°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

89 mm

Mưa

3.74 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

22.5°/24.4°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

148 mm

Mưa

4.05 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

22.1°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.82 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

53%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

23.5°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.83 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

50%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

24.3°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.93 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

53%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

24.5°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.45 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

23.5°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.94 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

23.3°/26.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.73 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Thành Phố Sơn La bây giờ

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:49

Thấp/Cao

21°

/

30°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.23 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0