Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Tây Ninh 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:15 pm

Gió
2.33 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:15 pm

Gió
3.08 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:15 pm

Gió
1.57 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:15 pm

Gió
1.86 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:16 pm

Gió
2.05 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:16 pm

Gió
3.36 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:16 pm

Gió
4.51 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:17 pm

Gió
4.4 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:17 pm

Gió
4.64 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:17 pm

Gió
4.48 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:17 pm

Gió
5.11 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:18 pm

Gió
4.21 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:18 pm

Gió
4.01 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:18 pm

Gió
3.74 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:18 pm

Gió
1.8 km/h

Thời tiết Huyện Châu Thành hôm nay

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

83%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.14 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0