Dự báo thời tiết Thái Bình 30 ngày tới

Hôm nay

27.4°/29.6°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

3.67 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.7°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.66 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

29.6°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

5.33 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.1°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

5.33 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

30°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

4.22 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.3°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

3.86 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.2°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.37 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29.7°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.14 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.7°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.92 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.4°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.59 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.5°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.5°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29.5°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.01 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29.6°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.6 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.6°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.36 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29.8°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.4°/33.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.41 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.8°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.15 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.8°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.56 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29.6°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.7 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

29.3°/33.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.64 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

29.7°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.28 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

29.3°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.79 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29.4°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.43 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.8°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.43 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

30°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.9 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

29.6°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.9 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

29.4°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.98 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

29.5°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.76 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

29.9°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.9 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Thái Bình bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:37

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.78 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0