Dự báo thời tiết Huyện Kiến Xương - Thái Bình 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:28 pm

Gió
4.78 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:29 pm

Gió
3.99 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:29 pm

Gió
3.49 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:30 pm

Gió
2.15 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:30 pm

Gió
1.87 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:30 pm

Gió
2.83 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:31 pm

Gió
3.23 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:31 pm

Gió
3.5 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

Gió
2.91 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

Gió
4.72 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

Gió
4.88 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:33 pm

Gió
4.64 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:33 pm

Gió
4.4 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:33 pm

Gió
3.46 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

Gió
2.52 km/h

Thời tiết Huyện Kiến Xương hôm nay

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:28

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

90%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.51 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

26°

uv

UV

0