Dự báo thời tiết Huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 30 ngày tới

Hôm nay

27.8°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

45 mm

Mưa

5.2 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

27.9°/28°

mưa vừa

mưa vừa

40 mm

Mưa

3.61 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

28.7°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

38 mm

Mưa

4.48 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

28°/29.2°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

2.83 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.4°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

5.17 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.6°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.1 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29.5°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.2 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.7°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.71 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.3°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.92 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29.7°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.47 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

29.4°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.89 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.74 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

29.2°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.84 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

29.9°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.6 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.1°/33.5°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

3.63 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29.5°/35°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

5.02 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

30.4°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.71 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29.1°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

5.3 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.8°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

4.5 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.8°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

5.53 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.2°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

6.14 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.9°/30.5°

mưa vừa

mưa vừa

48 mm

Mưa

7.79 km/h

Gió

995 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.3°/28.7°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

209 mm

Mưa

10.27 km/h

Gió

992 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.3°/30.9°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

10.15 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.4°/32.6°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.25 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29.5°/32.2°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

5.02 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.9°/33°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

5.02 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.6°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.91 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

29.7°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.61 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.1°/30.8°

mưa vừa

mưa vừa

17 mm

Mưa

5.27 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Quỳnh Phụ bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:38

Thấp/Cao

28°

/

33°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.59 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0