Dự báo thời tiết Thành Phố Thái Bình - Thái Bình 30 ngày tới

Hôm nay

27.3°/29.3°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

4.27 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.1°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.96 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

29.2°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

5.53 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

30°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

6.13 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29.4°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

4.82 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.9°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

4.26 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.6°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.37 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29.8°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.34 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.1°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.72 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.2°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.59 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.3°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.8°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.24 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29.4°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.81 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29.1°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.1 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.4°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.86 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

30°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.2 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.7°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

6.31 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.3°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.55 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.9°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.86 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29.6°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.6 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

29.4°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

5.04 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

29.3°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.48 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

29.8°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.79 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29.4°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.63 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.4°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.03 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

30°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.5 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

29.7°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.2 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

29.1°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

4.98 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

29.9°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.26 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

29.8°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.6 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Thành Phố Thái Bình bây giờ

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:37

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.25 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0