Dự báo thời tiết Huyện Phú Bình - Thái Nguyên 30 ngày tới

Hôm nay

27°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.21 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.6°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.94 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.1°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

22 mm

Mưa

3.18 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.7°/31.9°

mưa vừa

mưa vừa

35 mm

Mưa

3.16 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28°/31.3°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27.5°/30.6°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

3.06 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.3°/31.5°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

2.01 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.9°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

22 mm

Mưa

2.81 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.1°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.11 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.1°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.46 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.4°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.3°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.04 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.9°/30°

mưa vừa

mưa vừa

12 mm

Mưa

2.32 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.49 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.23 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.4°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.13 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.4°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.8°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.01 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.6°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.1°/34.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.19 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.4°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.9 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.4°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.43 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.1°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.19 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.84 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28°/33.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.98 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.1°/33.5°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

27.8°/33.3°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

1.87 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

27.9°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.28 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27.5°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Phú Bình bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:41

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5.878 km

wind

Gió

0.95 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0